Registrace průkazu absolventa

Pokud jste se rozhodli pro kterýkoli z průkazů absolventa a chcete požádat o vydání průkazu, zadejte prosím červené pole napravo "Požádat o průkaz". Po vyplnění žádosti obdržíte email s odkazem, kterým potvrdíte odeslání žádosti. V případě nutnosti platby (např. licencované průkazy), obdržíte email, ve kterém budete vyzváni k platbě. O přípravě průkazu k vyzvednutí Vás budeme informovat opět emailem.

Průkaz absolventa Slezské univerzity v Opavě (dále jen SU) přináší držitelům řadu benefitů nejen na univerzitní půdě, ale i výhody od našich smluvených partnerů. S průkazem absolventa můžete opět navštívit Univerzitní knihovny v Opavě a Karviné, budou Vám poskytnuty slevy na vzdělávací nebo sportovní kurzy, při ubytování v univerzitních kolejích a mnoho dalších.

Průkaz absolventa

Co je to průkaz absolventa?

SU vystavuje absolventům (tj. osobám, které řádně ukončily studium absolvováním studijního programu v příslušném studijním oboru a byl jim vydán vysokoškolský diplom. Absolventy v tomto smyslu nejsou posluchači Univerzity třetího věku ani úspěšní absolventi programů celoživotního vzdělávání.) průkaz absolventa ve formě čipové identifikační karty (dále jen „Průkaz“). Všechny informace o průkazech vydávaných SU naleznete na této adrese.

Průkaz absolventa je dvojího typu. Nelicencovaná forma Absolvent, kterou využijete zejména na půdě SU. Např. k volnému vstupu do Univerzitních knihoven v Opavě a Karviné, k čerpání slev na vzdělávací nebo sportovní kurzy, při ubytování v univerzitních kolejích a mnoha dalším.

Druhou formou průkazu absolventa je licencovaný průkaz Alive Absolvent. Na univerzitní půdě lze využívat naprosto stejně, jako předešlý typ. Alive licence Vám přinese i řadu dalších výhod. Aktuální databázi slev poskytovanou držitelům Alive průkazů naleznete na tomto odkazu.

Průkaz absolventa je oprávněn získat absolvent SU, který řádně vyplní žádost a v případě nutnosti platby uhradí požadovaný poplatek na účet SU.

Po vyplnění formuláře bude žádost předána ke zpracování příslušnému kartovému centru SU.
Absolvent bude o vystavení průkazu informován e-mailem. Průkaz si může absolvent vyzvednout pouze osobně v příslušném kartovém centru.

Jak získat průkaz absolventa

  • Zaregistrujte se do Absolventského portálu SU

    Pokud jste tak již neučinili, zadejte následující odkaz.

    Registrace absolventa
  • Vyplňte žádost

    Žádosti o průkaz absolventa lze zadat pouze elektronicky. Formulář naleznete na následujícím odkazu.

    Požádat o průkaz

Kde si průkaz vyzvednu?

Pracoviště kartového centra v Opavě
Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava
Kateřina Purová
+420 553 684 637, +420 553 684 014
karty@slu.cz
Pracoviště kartového centra v Karviné
Univerzitní nám. 1943/3, 733 40, Karviná
Přemysl Otakar Bodský
+420 596 398 285
karty@slu.cz

Pravidla získání a povinnosti užívání průkazu

Přečtěte si, prosím, pozorně následující pravidla získání a povinnosti užívání průkazu absolventa. Pomohou Vám se obeznámit s povinnostmi při ztrátě, poničení nebo nálezu.

Průkaz absolventa s licencí Alive

Průkaz absolventa Alive

Nad rámec výhod průkazu absolventa můžete zažádat o spojený průkaz absolventa SU a společnosti GTS ALIVE s.r.o. Zřídíte-li si průkaz s licencí Alive, získáte navíc slevy i mimo univerzituve vybraných obchodech, na vybrané hudební festivaly, permanentky do lyžařských areálů a mnoho dalších. Tento průkaz je však zpoplatněn licenční částkou 180Kč/rok a je nutné jej každoročně prodlužovat re-validační známkou.

Kompletní databáze slev Alive

Slevy poskytované držitelům průkazu absolventa - platné od 1. 12. 2015

Vysokoškolské koleje Karviná

ubytování na kolejích Na Vyhlídce - apartmány

Na Vyhlídce 1079/1
735 06 Karviná - Nové Město
tel: +420 596 398 501
mail: soosova@opf.slu.cz
20%

Univerzitní knihovna - Opava

přístup do knihovny za podmínek jako studenti SU

Bezručovo náměstí 14
746 01 Opava
tel: +420 55368 4776 (4777)
mail: knihovnaopava@slu.cz
100%

Univerzitní knihovna - Karviná

přístup do knihovny za podmínek jako studenti SU

Na Vyhlídce 1079/1
735 06 Karviná - Nové Město
tel: +420 596 398 705
mail: knihovnakarvina@slu.cz
100%

Univerzitní knihovna

výpůjčka za podmínek jako studenti SU
reprografické služby

více informací v knihovním řádu

Kurzy celoživotního vzdělávání

sleva na kurzy realizované centrem CŽV v Opavě

Olbrichova 625/25
746 01 Opava
tel: +420 553 684 811
mail: czv@slu.cz
www: http://www.slu.cz/slu/cz/czv/czv-opava
15%

Kurzy celoživotního vzdělávání

sleva na kurzy realizované centrem CŽV v Karviné

Univerzitní náměstí 1934/3
733 40 Karviná
tel: +420 596 398 438
mail: czv@opf.slu.cz
www: http://www.opf.slu.cz/czv
15%

Služby Poradenského a Kariérního centra

poradenské a kariérní služby

účast na zážitkových seminářích a kurzech

Olbrichova 625/25
746 01 Opava
tel: +420 553 684 813
mail: petr.rypl@slu.cz
www: http://poradna.slu.cz
100%
Nabídka benefitů a výhod se bude postupně rozšiřovat

Pro partnery

Kontakt pro zájemce o benefitní partnerství v rámci Absolventského portálu SU:

Mgr. Petr Rypl
Olbrichova 625/25
Opava, 746 01
+420 553 684 813
petr.rypl@slu.cz