Průkaz absolventa získá pouze ten absolvent, který řádně vyplní žádost a v případě nutnosti platby uhradí požadovaný poplatek na účet SU. Pokyny pro platbu naleznete na http://www.slu.cz/help/cz/jis/Platby.

Po vyplnění požadovaných údajů bude žádost předána ke zpracování příslušnému kartovému centru SU. Absolvent bude o vystavení průkazu informován e-mailem. Průkaz může absolvent vyzvednout pouze osobně v příslušném kartovém centru.

Průkaz absolventa může získat i zaměstnanec SU, který je absolventem SU.

Nelicencovaný průkaz absolventa Absolvent má neomezenou platnost. Na průkazu je uvedena pouze „platnost od“. Tento průkaz není potřeba nijak prodlužovat. Podrobné informace naleznete na http://www.slu.cz/help/cz/jis/typy-idk/absolvent.

Licencovaný průkaz Alive Absolvent je omezený platností licence. Licence Alive může být platná až 16 měsíců (délka platnosti se odvíjí od data vydání průkazu). Platnost se prodlužuje re-validačními známkami. Pokyny pro získání re-validační známky naleznete na http://www.slu.cz/help/cz/jis/typy-idk/ALIVEAbsolvent.

Celkové znění pravidel užívání průkazů vydávaných SU naleznete na http://www.slu.cz/help/cz/jis/Pravidla-uzivani-IDK/PravidlauzivaniIDKSU_final.pdf