Proběhl jubilejní 20. mezinárodní studentský seminář

  • Lenka Přečková
  • 23.05.2023
Studenti OPF se opět zúčastnili soutěže 4 univerzit o nejlepší prezentaci. Akce byla nabitá skvělými výkony, ale naši studenti se rozhodně neztratili a umístili se na medailových pozicích. Pojďte si s námi přečíst podrobnosti o celé akci.

Autor: Michal Stoklasa

Ve dnech 18. a 19. května proběhla již dvacátá soutěž o nejlepší prezentace v rámci mezinárodního studentského semináře s oficiálním názvem „International Student Seminar on Management and Financial Issues“. Akci organizovala naše Obchodně podnikatelská fakulta a polská Politechnika Rzeszowska, Fakulta managementu. Účastnili se však i studenti z univerzit Uniwersytet Jagielloński a Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Soutěž se již pošesté konala zcela online v MS Teams. Schopnost správně odprezentovat svou práci online je do dnešního světa velmi důležitá. Studenti tak mají možnost tyto své dovednosti vypilovat, mohou své výkony porovnat s ostatními a dostanou i zpětnou vazbu od odborné poroty. A díky online prostředí vůbec nevadí, že jsou třeba zrovna v jiné zemi v rámci stáže Erasmus+, na soutěž se pohodlně připojí odkudkoliv. Události se zúčastnilo 29 studentů z mnohých zemí, např. Polska, České republiky, Slovenska, Indie. Odbornou porotu tvořili 4 akademici. Karvinskou fakultu zastupovala skupina 14 studentů všech forem studia. Organizátorem akce byl dr. Stoklasa ve spolupráci s Oddělením zahraničních styků.

Hlavní náplní semináře jsou prezentace soutěžících studentů. Během 10minutového časového limitu může každý své zvolené téma v angličtině odprezentovat. Nejčastějšími tématy byly různé studentské projekty, seminární či diplomové práce, přičemž příspěvky byly z mnoha oblastí, např. marketing, informační technologie, finance, ekologie a další společenskovědní disciplíny. Po odprezentování studenti dostávají otázky od odborné poroty, a také zpětnou vazbu na své vystoupení. Velké díky patří odborné porotě, složené ze zástupců obou univerzit, kterou tvořili: Marzena Hajduk-Stelmachowicz, Ph.D., Pawel Perz, Ph.D., Paulina Bełch, Ph.D. a Ing. Michal Stoklasa, Ph.D. Cílem těchto společných seminářů je posílit prezentační kompetence studentů a umožnit studentům osvojit si odbornou terminologii v anglickém jazyce, zlepšit své prezentační dovednosti a v neposlední řadě také schopnosti reagovat na doplňující otázky odborné poroty.

Seminář tradičně zakončuje „Closing Ceremony“, během které jsou oceněni nejlepší studenti. Ti získávají, kromě stipendia 2 000 Kč. za účast, i ceny v hodnotě cca 10 000 Kč. Ani letos neměla porota rozhodování jednoduché, protože bylo mnoho skvělých prezentací. Některé nás oslnily svým stylem, jiné svým vědeckým přístupem k řešení problému, další třeba perfektní sehraností prezentujícího týmu. Ale některé měly všechno, a ještě něco navíc, proto se jim podařilo probojovat se do top 5. První místo si vybojovala polská studentka Barbara Malinka s příspěvkem „CBDC – the future of money?“. Druhé místo získala indická studentka naší fakulty Annaliya Peter s příspěvkem „Bye bye home“. Třetí místo obsadila polská studentka Kinga Dębska s příspěvkem „Accomodation & Gastronomy - before and during COVID-19“. Čtvrté místo připadlo dalšímu indickému studentovi naší fakulty Sanjaye Prassad Gopalswamy Dhanalakshmi s příspěvkem „Business under ocean“. No a konečně páté místo si odnesl polský student Jakub Domagała s příspěvkem „Pension benefits in Poland“. Kromě těchto prvních 5 míst letos porota vybrala i další 2 studenty, kteří předvedli perfektní prezentaci. Jedním z nich byl i náš student Patrik Vašíček s příspěvkem „Cleanliness in Japan“. Všem oceněným srdečně gratulujeme, děkujeme také všem zúčastněným studentům, odborné porotě a oběma fakultám. Těšíme se na shledanou při další akci.