Seminář k odborným praxím

  • Lenka Přečková
  • 20.03.2023
Předmět odborná praxe je povinnou součástí bakalářského studia. K jeho úspěšnému splnění je potřeba včas a řádně splnit předepsané povinnosti a postupy.

Chceš se dozvědět podrobnosti a vyvarovat se zbytečných chyb?

Přijď na seminář k odborným praxím. Seminář je určen pro studenty 2. ročníků bakalářského studia pořádá OPF.

  • Prezenční studium:  22. března, 13:00–14:00 hod, VS
  • Kombinované studium: 23. března, 13:00–14:00 hod, MS

Zodpovíme každý dotaz!


Proděkan pro studijní a sociální záležitosti: doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.
Administrátor odborných praxí: Mgr. Dagmar Sohrová
Vedoucí OSSZ: Bc. Ingrid Jurčíková