Posluchači MBA úspěšně ukončili na OPF své studium

  • Lenka Přečková
  • 17.06.2022
V pátek 17. června 2022 obhajovali před odbornou komisí své závěrečné práce posluchači mezinárodně uznávaného kurzu Master of Business Administration (MBA).
Celkem 7 účastníků studia MBA prezentovalo cíle a výsledky své práce, zodpověděli otázky vedoucích prací a oponentů. Na závěr proběhla závěrečná rozprava, která prokázala vědomosti nabyté posluchači nejen v rámci studia, nýbrž také z jejich profesní erudice.

Členové komise ve všech případech shodli na tom, že všichni posluchači splnili požadavky na obhajobu své závěrečné práce a požadavky kladené na dané dvouleté studium a získali tím zaslouženě titul MBA uváděný za jménem.

Reakce čerstvých absolventů byla spontánní a radostná.  OPF blahopřeje!