Slavnostní promoce absolventů

  • Lenka Přečková
  • 06.09.2021
Slavnostní promoce se budou konat v pondělí 4. října

Časové rozdělení promočních skupin

Promoce absolventů doktorského studia a navazujícího magisterského studia
Pondělí 4. 10. 2021 v 9:00 hod. , sraz promujících v 7:30 hod. před VELKÝM SÁLEM

Promoce absolventů bakalářského studia
Pondělí 4. 10. 2021 ve  13:00 hod. –  sraz promujících v 11:30 hod. před VELKÝM SÁLEM

Účast na generálce slavnostních promocí je povinná !!!

Prezence, zkouška talárů a nácvik promočního aktu je povinný pro všechny promující absolventy. Absolventi se dostaví 1 hod. a 30 min. před vlastním zahájením promoce před Velký sál (budova část B, Univerzitní nám. 1934/3).

Během promoce budou dodržována pravidla vyplývající z aktuálně platných regulativů vydanými příslušnými státními orgány.

Registraci k promoci a úhradu poplatku je nutné provést nejpozději do 20. 9. 2021