Online setkání studentů, 25. února 2021

  • Lenka Přečková
  • 22.02.2021
Zveme se vás na on-line setkání s děkanem a proděkanem pro studijní a sociální záležitostí
Ve čtvrtek 25/02/2021 od 10:30 se uskuteční online setkání, na kterém Vám společně s panem proděkanem pro studijní a sociální záležitosti zodpovíme jakékoliv dotazy týkající se výuky, zkoušek nebo fungování fakulty. Vstupní kód do příslušného týmu v MS Teams je kx6o7ek. Ačkoliv situace není jednoduchá a nejraději bychom se již vrátili ke standardní výuce a osobním setkáním, rád bych Vás požádal o pokračování dosavadní velmi dobré spolupráce mezi studenty a vyučujícími v rámci online výuky. Rád bych Vám také poděkoval za zodpovědné chování vůči sobě i okolí, které se ukazuje být tím nejúčinnějším nástrojem boje proti epidemii. Zároveň mi dovolte popřát Vám na začátku semestru mnoho studijních úspěchů, pokud možno dobrou náladu a pevné zdraví.