Listopad 89 - počátek vysokého školství v Karviné

  • Dagmar Labudková
  • 07.10.2019
U příležitosti 30. výročí sametové revoluce pořádá Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné ve spolupráci se Státním okresním archivem Karviná výstavu s názvem „Listopad 89 – počátek vysokého školství v Karviné“.

Výstava prostřednictvím historických dokumentů, novinových článků a fotografií seznamuje s listopadovými událostmi roku 1989 na Karvinsku. Pozornost je přitom věnována především aktivitám, které vedly v konečném důsledku ke vzniku jedné ze součástí Slezské univerzity, kterou je Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné a zařadily tak Karvinou mezi univerzitní města.

Expozice bude slavnostně zahájena 15. 11. 2019 v 15 hodin v prostorách foyer hlavní budovy fakulty. Výstava bude doplněna diskusí, do které se zapojí řada osobností zapojených do listopadových událostí v Karviné a přípravy vzniku fakulty. Zájemcům bude výstava zpřístupněna do 31. ledna 2020. Vstupné je zdarma.