Welcome Days odstartovaly začátek letního semestru

  • Dagmar Labudková
  • 05.03.2022
Ve dnech 16. – 18. února 2022 se konaly Welcome Days. Jejich cílem bylo sblížit zahraniční studenty, integrovat je do nového prostředí a seznámit je s naší fakultou.

Před začátkem každého nového semestru se konají tzv. Welcome Days (WD), které mají za cíl zahraniční studenty sblížit, seznámit je s novým prostředím, a také poznat své první české přátelé díky Buddy programu na fakultě. Celkem se Welcome Days zúčastnilo 18 zahraničních studentů převážně z Indie, Bangladéše, Řecka, Španělska či Maroka. Do přípravy WD se zapojilo rovněž mnoho badíků, kteří doprovázeli své nové zahraniční studenty, a tak přispěli ještě k lepší integraci zahraničních studentů. V rámci WD jsou pořádány tradičně výlety do okolí.
Tento semestr se uskutečnil výlet do Českého a Polského Těšína, v rámci kterého byla uspořádána prohlídka města i exkurze do místního zámeckého pivovaru. Součástí WD byla tour po Ostravě včetně turnaje v Laser game aréně. V pátek se konaly zápisy degree studentů, proběhla rovněž instruktáž k informačním systémům fakulty. Představeno bylo také centrum Business Gate s možností zapojení se do mezinárodního týmu. Welcome Days jsou úspěšně za námi a studentům přejeme hezký pobyt a mnoho cenných zkušeností získaných studiem v Karviné.