Zapoj se v letním semestru do nového Erasmus+ programu a vycestuj na týden do Portugalska

  • Lenka Přečková
  • 01.02.2022
Ve spolupráci s mezinárodní skupinou univerzit nabízíme program, ve kterém studenti v mezinárodních týmech řeší zadání firem a organizací z různých zemí EU. Spolupráce bude probíhat převážně online a částečně offline na týdenním výjezdu v Portugalsku na Polytechnic Institute of Bragança. Využij příležitosti vyzkoušet si mezinárodní spolupráci, zlepšit si angličtinu, získat cenou zkušenost a 6 kreditů k tomu.
Blended Intensive Programmes (zkráceně "BIP") jsou krátké intenzivní vzdělávací programy nově představené v rámci programového období Erasmus+ 2021-2027. BIP jsou kombinací virtuální a krátkodobé fyzické mobility (zpravidla 5 - 30 dní) a jsou charakteristické podporou a využíváním inovativních způsobů učení a výuky. Virtuální část umožňuje účast na výuce a školení odborníků všech zapojených partnerů. Fyzická krátkodobá mobilita následně umožňuje osobní spolupráci všech účastníků. Po úspěšném absolvování BIP je studentovi připsáno 6 ECTS kreditů v rámci volně volitelných předmětů.

Název programu: Challenge Based Innovation
Zapojené univerzity: Polytechnic Institute of Bragança (Portugalsko), Hanze University of Applied Sciences (Nizozemí), Bremen University of Applied Sciences (Německo), SU OPF
Počet kreditů po úspěšném absolvování: 6 ECTS
Jazyk výuky: angličtina
Harmonogram:
  • Virtuální část: 28/02/2022 - 18/06/2022
  • Fyzická část* (Bragança, Portugalsko): 20/06/2022 - 24/06/2022

*Studenti obdrží stipendium na fyzickou část mobility, např. na ubytování a stravu.

Obsah programu:
Studenti jsou rozděleni do mezinárodních týmů, v rámci kterých řeší vybrané zadání (challenge) firem a organizací napříč západní Evropou. Podobně jako tomu je např. v Business Gate Academy se bude tato výzva řešit, konzultovat s odborníky a průběžně představovat zadavateli. Vrcholem programu je společné setkání v Portugalsku, kam se sjedou všechny týmy a kde se bude finalizovat řešení praktické výzvy. Tento řádek se vám bude v životopise skvěle vyjímat.
Společně v týmu budete procházet těmito fázemi: Team building. Analysis and study of the selected challenge. Teamwork. Discussion of ideas (brainstorming). Rapid prototyping and prototype evaluation (if applicable). Innovation. The value proposition for different stakeholders. Solution validation. Pitch/Selling. Creation of value proposition for the end user.

Pro více informací prosím kontaktujte 
  • Ing. Dalibora Šimka, Ph.D. (simek@opf.slu.cz) - informace o programu
  • Bc. Alenu Rusinovou (rusinova@opf.slu.cz, Oddělení zahraničních styků - A302) - organizace mobility

Registrace: Studenti zpracují motivační dopis a CV v anglickém jazyce a dokumenty nahrají v termínu do 10. 2. 2022 do registračního formuláře (přihlášení pomocí CRO@ad.slu.cz a CRO heslo).