Začátek spolupráce s mezinárodní aliancí univerzit ENGAGED

  • Lenka Přečková
  • 17.01.2022
Dne 13. 1. 2022 jsme na OPF přivítali návštěvu z Hanze University of Applied Sciences z Nizozemí. Možnosti vzájemné spolupráce se Slezskou univerzitou, resp. OPF přijeli prodiskutovat Drs. Paul N. Ganzeboom – děkan internacionalizace a Dr. Diederich Bakker – proděkan pro internacionalizaci a profesor v oblasti mezinárodního obchodu.

Hosté zahájili svůj pobyt na rektorátu SU v Opavě, kde se setkali s prorektory prof. Englišem, doc. Gongolem a proděkankou FPF doc. Rykalovou. Následného jednání na OPF se účastnil prorektor doc. Gongol, za fakultu děkan prof. Stavárek, proděkan doc. Šperka a referentka oddělení zahraničních styků Bc. Novotná. Hosté se seznámili s historií fakulty, specifiky našeho regionu, s vyučovanými programy a plány OPF na další rozvoj. Tato návštěva a začínající spolupráce souvisí se snahou naší fakulty více se začlenit do mezinárodní aliance univerzit především ze západní Evropy a v tomto ohledu vedení fakulty vyvíjí značnou aktivitu.

V nedávném období jsme zahájili jednání se zástupci několika zahraničních vysokých škol sdružených v alianci ENGAGED. Konkrétně se jedná o Hanze University of Applied Sciences (Nizozemí); Waterford Institute of Technology (Irsko); Hochschule Bremen City University of Applied Sciences (Německo); Polytechnic Institute of Braganca (Portugalsko) a Universidad de La Laguna Tenerife (Španělsko). Smyslem aliance je strategická spolupráce v oblasti výzkumu, internacionalizace a společných studijních programů. Slezská univerzita byla schválena jako nový člen této aliance, jelikož svým charakterem výborně zapadá do struktury i zaměření aliance a přispívá k regionální diverzitě. Formální vstup do aliance bude završen v roce 2022 podpisem memoranda. Aliance se bude mimo jiné ucházet o financování EU v rámci výzvy pro vznik Evropské univerzity