Erasmus+ BIP: spolupráce v mezinárodním týmu s týdenní mobilitou v zahraničí

  • Veronika Novotná
  • 15.02.2024
Ve spolupráci se skupinou zahraničních univerzit sdružených v alianci STARS EU (The Strategic Alliance for Regional Transition) nabízíme program, ve kterém studenti v mezinárodních týmech řeší zadání firem a organizací z různých zemí EU. V letním semestru nabízíme dva "BIPy" zaměřené na cirkulární bioekonomiku a inovace. Využij příležitosti vyzkoušet si mezinárodní spolupráci, zlepšit si angličtinu, získat cennou zkušenost a 6 kreditů k tomu!

Blended Intensive Programmes (zkráceně "BIP") jsou krátké intenzivní vzdělávací programy nově představené v rámci programového období Erasmus+ 2021-2027. BIP jsou kombinací virtuální a krátkodobé fyzické mobility (zpravidla 5 - 30 dní) a jsou charakteristické podporou a využíváním inovativních způsobů učení a výuky. Virtuální část umožňuje účast na výuce a školení odborníků všech zapojených partnerů. Fyzická krátkodobá mobilita následně umožňuje osobní spolupráci všech účastníků. Po úspěšném absolvování BIP je studentovi připsáno 6 ECTS kreditů v rámci volně volitelných předmětů.

"Our program was all about learning how to start a business and make it grow. It felt a bit like being in a big, exciting game where we had to make smart choices to win. We explored how businesses work, how to make good decisions, and how to work well with people from different places. It let us pretend we were running our own businesses, making important decisions just like real business owners. It was a fun way to see how our choices could lead to success or challenges, the most important is we were all Oligopolies there so one decision of a team can affect all others and that triggers competitiveness.

What made the trip even better was meeting students from many countries like Spain, Portugal, Armenia, Germany, and the Netherlands. Working with them was like going on an adventure, learning from their different ideas and experiences. Looking back, this trip was not just about learning how to start a business. It was also about understanding people from around the world and making new friends. It showed me how exciting learning can be when it's mixed with real-life adventures. This experience has inspired me to dream big and be curious about the world around me," říká Sampras, absolvent programu Economics and Management


Název programu: Challenge Based Innovation

Zapojené univerzity: Polytechnic Institute of Bragança (Portugalsko), Hanze University of Applied Sciences (Nizozemí), Bremen University of Applied Sciences (Německo), South East Technological University (Irsko)

Obsah: Team building. Analysis and study of the selected challenge. Teamwork. Discussion of ideas (brainstorming). Rapid prototyping and prototype evaluation. Innovation. The value proposition for different stakeholders. Solution validation. Pitch/Selling. Creation of value proposition for the end user.

Počet kreditů po úspěšném absolvování: 6 ECTS; jazyk výuky: angličtina

Harmonogram: Virtuální část: 01/04/2024 - 28/06/2024  Fyzická část* (Bragança, Portugalsko): 03/06/2024 - 07/06/2024

Registrace: Studenti zpracují motivační dopis (cover letter) a CV v anglickém jazyce a dokumenty nahrají v termínu do 29. 02. 2024 do formuláře ZDE. Přihlášení promocí Vašeho CRO@ad.slu.cz a heslo jako do IS SU.

Název programu: Circular Bioeconomy

Zapojené univerzity: Polytechnic Institute of Bragança (Portugalsko), Hanze University of Applied Sciences (Nizozemí), Bremen University of Applied Sciences (Německo), Silesian University in Opava (Česko), Cracow University of Technology (Polsko)

Obsah: Detailní informace v PDF

Počet kreditů po úspěšném absolvování: 6 ECTS; jazyk výuky: angličtina

Harmonogram: Virtuální část: 09/04/2024 - 13/06/2024  Fyzická část* (Bremen, Německo): 13/05/2024 - 17/05/2024

Registrace: Studenti zpracují motivační dopis (cover letter) a CV v anglickém jazyce a dokumenty nahrají v termínu do 22. 02. 2024 do formuláře ZDEPřihlášení promocí Vašeho CRO@ad.slu.cz a heslo jako do IS SU.

*Studenti obdrží stipendium na fyzickou část mobility, např. na ubytování a stravu. Pro více informací prosím kontaktujte Ing. Radmilu Unuckovou (unuckova@opf.slu.cz, Oddělení zahraničních styků - kancelář A302)