21. mezinárodní studentský seminář opět virtuálně na Opéefce

  • Veronika Novotná
  • 24.11.2023
Studenti OPF letos podruhé, celkově po jednadvacáté, soutěžili na mezinárodním semináři o nejlepší prezentaci. Akce byla nabitá skvělými výkony, za které si účastníci rozdělili mezi sebe 10 tisíc Kč. ve výhrách. Pojďte s námi zjistit více informací.

Ve dnech 21. a 22. listopadu proběhla již jednadvacátá soutěž o nejlepší prezentace v rámci Mezinárodního studentského semináře s oficiálním názvem „International Student Seminar on Management and Financial Issues“. Akci organizovala naše Obchodně podnikatelská fakulta a polská Politechnika Rzeszowska, Fakulta managementu. Účastnili se však i studenti z univerzity Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Soutěž se již posedmé konala zcela online v MS Teams. Studenti tak mají možnost otestovat své dovednosti v prezentování online, mohou své výkony porovnat s ostatními a dostanou i zpětnou vazbu od odborné poroty. A díky online prostředí vůbec nevadí, že jsou třeba zrovna v jiné zemi v rámci stáže Erasmus+, na soutěž se pohodlně připojí odkudkoliv. Letos se tak třeba povedlo našemu studentovi Patriku Vašíčkovi probojovat ze stáže na Taiwanu do top 5 prezentací a odnést si za to kromě diplomu i finanční odměnu. Události se zúčastnilo 31 studentů z mnohých zemí, např. Polska, České republiky, Slovenska, Indie a dalších. Odbornou porotu tvořilo 6 akademiků. Karvinskou fakultu zastupovala skupina 18 studentů všech forem studia. Hlavním organizátorem byl dr. Stoklasa ve spolupráci s Oddělením zahraničních styků.

V semináři jde především o prezentace studentů. Během 10minutového časového limitu může každý odprezentovat své zvolené téma v angličtině. Letos jsme mohli nejčastěji vidět témata zabývající se ekologií, marketingem, managementem, ale i různé studentské projekty, seminární či diplomové práce. Po odprezentování studenti dostávají otázky od odborné poroty, a také zpětnou vazbu na své vystoupení. Velké díky patří odborné porotě, složené ze zástupců obou univerzit, kterou tvořili: Ing. Irena Szarowská, Ph.D., MPA, Ing. Karla Foltisová, Marzena Hajduk-Stelmachowicz, Ph.D., Pawel Perz, Ph.D., Paulina Bełch, Ph.D., a hlavní organizátor a moderátor akce Ing. Michal Stoklasa, Ph.D. Cílem těchto společných seminářů je posílit prezentační kompetence studentů a umožnit studentům osvojit si odbornou terminologii v anglickém jazyce, zlepšit své prezentační dovednosti a v neposlední řadě také schopnosti reagovat na doplňující otázky odborné poroty.

Seminář tradičně zakončuje „Closing Ceremony“, během které jsou oceněni nejlepší studenti. Ti získávají, kromě stipendia 2 000 Kč. za účast, i ceny v hodnotě 10 000 Kč. I letos měla porota obtížné rozhodování, neboť se představilo mnoho vynikajících prezentací. Některé nás ohromily svým stylem, jiné svým vědeckým přístupem k řešení problému, a další zase dokonalou souhrou prezentujícího týmu. Nicméně některé prezentace disponovaly vším, co bylo potřeba, a navíc něčím extra, což jim umožnilo dostat se mezi nejlepších pět. První místo si vybojovala polská studentka Aleksandra Pacana s příspěvkem „The Light Bulb Conspiracy“. Druhé místo naše indická studentka Suriya Nanthakumar s příspěvkem „Grab a cup of tea“. Třetí místo obsadila polská studentka Julia Zielińska s příspěvkem „Circular Economy as a challenge“. Čtvrté místo patřilo naší indické studentce Annaliya Peter s příspěvkem „Sensory Marketing“. A páté místo vybojoval náš Patrik Vašíček s příspěvkem „Business enviroment of Toyota“. Srdečně blahopřejeme všem oceněným studentům a děkujeme všem zúčastněným, odborné porotě a oběma fakultám. Těšíme se na setkání při některé z dalších akcí.