1. Přijat ke studiu bude úspěšný absolvent programu CŽV v rámci akreditovaných studijních programů typu A realizovaných FVP SU, který podá e-přihlášku ke studiu v kombinované formě studia v řádném termínu, tj. do 31. 3. 2023 a splní všechny studijní povinnosti (nejpozději do 31. 8. 2023) stanovené studijním plánem programu CŽV.

2. Do akademického roku 2023/2024 budou přijati absolventi těchto studijních programů: 

        a) Veřejná správa a sociální politika (navazující magisterský),

        b) Sociální patologie a prevence (bakalářský).