V souladu s čl. 3, odst. 3 Řádu přijímacího řízení na Slezské univerzitě v Opavě, v platném znění (dostupného z: https://www.slu.cz/slu/cz/prijmacirizeniinformace), jsou stanoveny následující podmínky pro upuštění od přijímací zkoušky:

1. PRO ÚSPĚŠNÉ ABSOLVENTY TESTU OBECNÝCH STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ U SPOLEČNOSTI SCIO,

kteří nejpozději do 2. 4. 2023 originálem certifikátu písemně spolu s žádostí doloží, že v rozmezí od 10. 12. 2022 do 2. 4. 2023 absolvovali test Obecných studijních předpokladů v rámci Národních srovnávacích zkoušek organizovaných společností Scio s výsledným umístěním na uvedeném a vyšším percentilu: 

2. PRO ÚSPĚŠNÉ ŘEŠITELE FAKULTNÍ ODBORNÉ SOUTĚŽE,

kteří se umístili na 1.-3. místě v Odborné soutěži pro studenty středních škol organizované FVP SU, což doloží diplomem vydaným fakultou spolu s písemnou žádostí nejpozději do termínu uzavření příjmu přihlášek.

3. PRO UCHAZEČE Z JINÉ VŠ stejného studijního programu a s podmínkou ukončení 1. ročníku studia, kteří nejpozději do termínu uzavření příjmu přihlášek doloží spolu s písemnou žádostí studijním oddělením potvrzený doklad prokazující výše uvedenou skutečnost. 

4. PRO UCHAZEČE S PRAXÍ V OBORU, 

kteří nejpozději do termínu uzavření příjmu přihlášek spolu s písemnou žádostí doloží praxi v oboru ověřenou kopií pracovní smlouvy (s úvazkem 1,0) včetně pracovní náplně nebo potvrzením zaměstnavatele o výkonu práce v rozsahu úvazku 1,0 včetně pracovní náplně na příslušné pracovní pozici.