1. Podmínkou přijetí ke studiu do bakalářských studijních programů a navazujícího magisterského studijního programu na FVP SU je úspěšné absolvování písemných přijímacích zkoušek organizovaných FVP SU, přičemž výjimku tvoří studijní programy:

        a) bakalářský studijní program Sociální patologie a prevence, u kterého je přijímací zkouška organizovaná společností www.scio. cz, s. r. o.

        b) bakalářský studijní program Speciální pedagogika, u kterého je přijímací zkouška organizovaná společností www.scio. cz, s. r. o.; 

        c) bakalářský studijní program Edukační péče o seniory, u kterého je přijímací zkouška organizovaná společností www.scio. cz, s. r. o.

        d) bakalářský studijní program Sociální práce ve veřejné správě, u kterého je přijímací zkouška organizovaná společností www.scio. cz, s. r. o.

Každý uchazeč se k testu přihlašuje a provádí platbu individuálně přímo u společnosti www.scio. cz, s. r. o na webové adrese http://www.scio.cz/nsz (viz níže odst. 2 čl. 5).


2. Pozvánka na vlastní přijímací zkoušku bude uchazeči doručena elektronicky. Uchazeč dostane informační e­mail (důležité je správné vložení e-mailové adresy do e-přihlášky) s upozorněním na doručení písemnosti v IS SU.

3. Vlastní přijímací zkouška organizovaná fakultou vychází z následujících požadavků: 

        a) Všeobecné ošetřovatelství (bakalářský studijní program, prezenční i kombinovaná forma studia): absolvování písemné zkoušky z biologie člověka v rozsahu středoškolského učiva, testu zaměřeného na zjištění všeobecných studijních předpokladů a základů společenských věd. Maximální dosažený počet bodů z písemné zkoušky: 40;

        b) Porodní asistence (bakalářský studijní program, prezenční forma studia): absolvování písemné zkoušky z biologie člověka v rozsahu středoškolského učiva, testu zaměřeného na zjištění všeobecných studijních předpokladů a základů společenských věd. Maximální dosažený počet bodů z písemné zkoušky: 40;

        c) Pediatrické ošetřovatelství (bakalářský studijní program, prezenční i kombinovaná forma studia): absolvování písemné zkoušky z biologie člověka v rozsahu středoškolského učiva, testu zaměřeného na zjištění všeobecných studijních předpokladů a základů společenských věd. Maximální dosažený počet bodů z písemné zkoušky: 40;

        d) Veřejná správa a sociální politika (navazující magisterský studijní program, prezenční i kombinovaná forma studia): absolvování písemné zkoušky zjišťující znalosti z oblasti základů práva, veřejné správy, filozofie, sociologie a společenského přehledu na úrovni znalostí bakalářského stupně. Maximální dosažený počet bodů z písemné zkoušky: 40.