1. Výše poplatku za přijímací řízení je stanovena na 500,- Kč* za jednu podanou přihlášku.

2. Úhradu provádí uchazeč podle informací v IS SU, které má k dispozici při vyplňování elektronické přihlášky ke studiu. Uchazeči ze zahraničí uhradí poplatek buď přímo v českých korunách, nebo v zahraniční měně tak, aby výsledná částka po odečtené všech poplatků za směnu zahraniční měny byla částkou požadovanou (tj. 500,- Kč). 

3. Administrativní poplatek za přijímací řízení je nevratný, chybně uhrazený poplatek je nutné uhradit znovu správně, nejpozději do 31. 3. 2023. V případě, že se uchazeč z jakéhokoliv důvodu nezúčastní přijímacího řízení, se administrativní poplatek rovněž nevrací. 


_________________
* Zvláštní pravidla pro poplatky spojené se studium pro cizince z Ukrajiny viz platné Rozhodnutí rektora č. 9/2022.