Aktuálně jsou smluvně zajištěné praxe s následujícími subjekty:

K uvedeným firmám a institucím, s nimiž jsou uzavřeny rámcové smlouvy o zajištění praxe a v nichž budou studenti povinnou praxi vykonávat, předpokládáme přidávat další subjekty, jenž svým zaměřením budou rozvíjet specializace studijního programu a v nichž se studenti budou moci v rámci bakalářských prací zapojit do probíhajícího vývoje a výzkumu.