Finále 20. ročníku Astronomické olympiády na Fyzikálním ústavu v Opavě

 • Lucie Dospivová
 • 30.05.2023
Ve dnech 17. až 19. května 2023 proběhlo na Fyzikálním ústavu Slezské univerzity v Opavě ústřední kolo 20. ročníku Astronomické olympiády v kategorii CD. Ve finále zvítězil student Matouš Mišta (Gymnázium Olomouc-Hejčín).

  Do ústředního kola postoupilo ze školních a posléze krajských kol celkem 18 nejlepších studentů z celé republiky. Program finále byl velmi nabitý a samotná soutěž se skládala ze tří částí. Finalisté řešili ve čtvrtek dopoledne teoretické úlohy, odpoledne pak bylo vyhrazeno na praktickou část, která probíhala v Unisféře. Poslední částí pak byly úlohy datové analýzy, například určení vzdálenosti proslulé supernovy 1987 A, které finalisté řešili v pátek dopoledne. Večerní pozorovací kolo muselo být pro nepřízeň počasí zrušeno jak ve středu, tak i ve čtvrtek.

  V rámci doprovodného programu čekalo studenty také zhlédnutí několika pořadů v Unisféře, promítání absolventských popularizačních filmů studentů programu Multimediální techniky a společná večeře v místnostech určených k popularizaci vědy na rektorátu Slezské univerzity.

  Vítězové finále

  V pátek odpoledne proběhlo za přítomnosti ředitele Fyzikálního ústavu prof. RNDr. Zdeňka Stuchlíka, CSc. slavnostní vyhlášení výsledků. Všichni finalisté obdrželi diplomy a tašky s drobnými dárky, tři nejúspěšnější studenti pak také medaile a věcné ceny. Na medailových pozicích se umístili:

  1.    Matouš Mišta, Gymnázium Olomouc-Hejčín,
  2.    Lukáš Hrdý, Gymnázium Zlín,
  3.    Jan Herzig, Gymnázium J. Š. Baara v Domažlicích.

  Z kategorie CD, která je určena studentům prvních a druhých ročníků středních škol, se vybírají členové reprezentace České republiky na Mezinárodní olympiádu v astronomii a astrofyzice (IOAA), která se letos bude konat v srpnu v polském městě Chorzów.

  20. ročník v Planetum Praha

  Pět desítek nejlepších řešitelů ze základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií se sjede v pátek 26. května 2023 do pražského Planetum, největšího planetária v České republice a jednoho z největších planetárií na světě.

  Není bez zajímavosti, že…

  •    jednu z úloh pro soutěžící vytvořila umělá inteligence, která však pracovala pod bedlivým dohledem uhlíkové inteligence (Pavel Kůs), protože jinak by vzorové řešení bylo zcela špatně…
  •    jednalo se o finále s beznadějně zataženou oblohou po celou jeho dobu, což je v historii finálových klání astronomické olympiády spíše výjimka, o to větší výhodou bylo využití Unisféry jako digitálního planetária…

  O Astronomické olympiádě

  Astronomickou olympiádu vyhlašuje Česká astronomická společnost a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ve školním roce 2022/23 probíhá její 20. ročník. Koncem května budou následovat ústřední kola zbývajících dvou kategorií - EF a GH.

  Více informací o Astronomické olympiádě a její historii, výsledkovou listinu, zadání a vzorová řešení úloh finále naleznete na olympiada.astro.cz.

  Poděkování

  Ústřední kolo kategorie CD by se neobešlo bez pečlivého organizačního zajištění týmem Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě pod vedením Dr. Tomáše Gráfa. Přípravu a hladký průběh finále organizačně zabezpečili Bc. Lucie Dospivová, Mgr. Viky Kurečků, paní Lenka Polášková, Mgr. Debora Lančová, Dr. Martin Blaschke a Mgr. Adam Hofer.

  Úlohy finále připravili RNDr. Pavel Kůs, Marco Souza de Joode, Mgr. MgA. Lukáš Supik, David Kománek, Bc. Jindřich Jelínek, Dr. Jakub Vošmera, Dr. Tomáš Gráf a ChatGPT. Zadání recenzovali doc. Michal Švanda a Dr. David Břeň. Porotci finále byli RNDr. Pavel Kůs, Dr. Martin Blaschke, Bc. Jaromír Mielec, Radomír Mielec a Dr. Tomáš Gráf.

  Partneři finále

  Hlavním partnerem finále je Fyzikální ústav Slezské univerzity v Opavě.

  Kontakty a další informace

  RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D.

  Proděkan pro strategie a rozvoj, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě
  Email: tomas.graf@fpf.slu.cz
  Telefon: +420 732 826 853

  RNDr. Pavel Kůs

  člen komise pro kategorii CD Astronomické olympiády
  Email: pavel.kus@fzu.cz
  Telefon: +420 774 241 710

  Jakub Vošmera, MMath., Ph.D.

  člen Ústřední komise Astronomické olympiády
  Email: vosmera@astro.cz
  Telefon: +420 731 509 424


  Prof. Zdeněk Stuchlík, ředitel Fyzikálního ústavu v Opavě, předává diplom za první místo ve 20. ročníku Astronomické olympiády v kategorii CD studentu Matouši Mištovi z Gymnázia v Olomouci-Hejčíně. Foto: Lucie Dospivová. Prof. Zdeněk Stuchlík, ředitel Fyzikálního ústavu v Opavě, předává diplom za první místo ve 20. ročníku Astronomické olympiády v kategorii CD studentu Matouši Mištovi z Gymnázia v Olomouci-Hejčíně. Foto: Lucie Dospivová.
  Vítěz 20. ročníku Astronomické olympiády v kategorii CD, Matouš Mišta z Gymnázia v Olomouci-Hejčíně. Foto: Lucie Dospivová. Vítěz 20. ročníku Astronomické olympiády v kategorii CD, Matouš Mišta z Gymnázia v Olomouci-Hejčíně. Foto: Lucie Dospivová.