První rigorózní řízení SP Teoretická fyzika

  • Lucie Dospivová
  • 10.03.2023
V pátek dne 24. února 2023 proběhlo první rigorózní řízení Fyzikálního ústavu v navazujícím studijním programu Teoretická fyzika.

K tomuto řízení se přihlásilo pět uchazečů, kteří zažádali o přiznání titulu RNDr., na základě úspěšného absolvování doktorského studia. Přihlášku do prvního rigorózního řízení podali:

Mgr. Sudipta Hensh, Ph.D.,
Mgr. Daniel Charbulák, Ph.D.,
Mgr. Kateřina Klimovičová, Ph.D.,
Mgr. Gabriela Urbancová, Ph.D.,
Mgr. Jaroslav Vrba, Ph.D.

Všichni uvedení úspěšně obhájili před komisí pro rigorózní řízení Teoretické fyziky své práce a informovali o aktuálních publikacích a projektech, na kterých pracují. Na základě kladných oponentských posudků i hodnocení komise u všech zmíněných, mohl být všem studentům titul “RNDr.“ přiznán.

Všem absolventům prvního rigorózního řízení gratulujeme!