Telefonní kontakty

01

+420 596 398 626

Místnost

01

A-A425

Ing. Lucie Vavrušková

Email: vavruskova@opf.slu.cz

Pracoviště

01

Ústav informačních technologií

Systémový analytik

Obchodně podnikatelská fakulta

Ústav informačních technologií