Telefonní kontakty

01

+420 596 398 432

Místnost

01

D-D001

Ing. Tomáš Pražák, Ph.D.

Email: prazak@opf.slu.cz

Pracoviště

01

Institut interdisciplinárního výzkumu

odborný pracovník ve výzkumu

Obchodně podnikatelská fakulta

Institut interdisciplinárního výzkumu