Telefonní kontakty

01

+420 596 398 755

Místnost

01

B-B301

Ing. Veronika Kopřivová, Ph.D.

Email: koprivova@opf.slu.cz

Pracoviště

01

Katedra podnikové ekonomiky a managementu

odborný asistent

Obchodně podnikatelská fakulta

Katedra podnikové ekonomiky a managementu