Telefonní kontakty

Místnost

01

B-B301

Ing. Dalibor Šimek, Ph.D.

Email: simek@opf.slu.cz

Pracoviště

01

Katedra podnikové ekonomiky a managementu

odborný asistent

Obchodně podnikatelská fakulta

Katedra podnikové ekonomiky a managementu