Telefonní kontakty

01

+420 596 398 634

Místnost

01

B-B305

Bc. Kateřina Anlauf

Email: anlauf@opf.slu.cz

Pracoviště

01

Katedra podnikové ekonomiky a managementu

Referent katedry

Obchodně podnikatelská fakulta

Katedra podnikové ekonomiky a managementu