Telefonní kontakty

01

+420 596 398 646

Místnost

01

B-B205

Ing. Lucie Reczková

Email: reczkova@opf.slu.cz

Pracoviště

01

Katedra podnikové ekonomiky a managementu

pedagogický pracovník

Obchodně podnikatelská fakulta

Katedra podnikové ekonomiky a managementu