Telefonní kontakty

01

+420 596 398 648

Místnost

01

B-B205

Ing. Helena Marková, Ph.D.

Email: markova@opf.slu.cz

Pracoviště

01

Katedra podnikové ekonomiky a managementu

odborný asistent

Obchodně podnikatelská fakulta

Katedra podnikové ekonomiky a managementu