Telefonní kontakty

01

+420 596 398 267

Místnost

01

A-A236

Ing. Petra Chmielová, Ph.D.

Email: chmielova@opf.slu.cz

Pracoviště

01

Katedra ekonomie a veřejné správy

odborný asistent

Obchodně podnikatelská fakulta

Katedra ekonomie a veřejné správy