Telefonní kontakty

01

+420 596 398 755

Místnost

01

B-B301

Ing. et Ing. Michal Halaška, Ph.D.

Email: halaska@opf.slu.cz
WoS: https://publons.com/researcher/4152239/michal-halaska/
Pracoviště

01

Katedra podnikové ekonomiky a managementu

odborný asistent

Obchodně podnikatelská fakulta

Katedra podnikové ekonomiky a managementu