Telefonní kontakty

01

+420 596 398 492

Místnost

01

B-B301

Ing. Radka Bauerová, Ph.D.

Email: bauerova@opf.slu.cz

Pracoviště

01

Katedra podnikové ekonomiky a managementu

odborný asistent

Obchodně podnikatelská fakulta

Katedra podnikové ekonomiky a managementu