Telefonní kontakty

01

+420 596 398 305

Místnost

01

B-B203

doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D.

Email: starzyczna@opf.slu.cz

Pracoviště

01

Katedra podnikové ekonomiky a managementu

docent

Obchodně podnikatelská fakulta

Katedra podnikové ekonomiky a managementu