Telefonní kontakty

01

+420 596 398 702

02

+420 596 398 704

Místnost

01

V-VC205

Jolanta Oreheková

Email: jolanta.orehekova@slu.cz

Pracoviště

01

Univerzitní knihovna, pracovistě Karviná

Knihovník

Obchodně podnikatelská fakulta

Děkanát

Univerzitní knihovna, pracovistě Karviná