Telefonní kontakty

01

+420 596 398 111

Místnost

01

A-A112

Irena Knapková

Email: knapkova@opf.slu.cz

Pracoviště

01

Technicko-provozní oddělení

Vrátný

Obchodně podnikatelská fakulta

Úsek tajemníka

Technicko-provozní oddělení