Telefonní kontakty

01

+420 596 398 728

Místnost

01

A-A427

David Jančar

Email: jancar@opf.slu.cz



Pracoviště

01

Ústav informačních technologií

Vývojář SW

Obchodně podnikatelská fakulta

Ústav informačních technologií