Telefonní kontakty

01

+420 596 398 208

Místnost

01

A-A023

Libor Jendrýsek

Email: libor.jendrysek@opf.slu.cz

Pracoviště

01

Technicko-provozní oddělení

Údržbář

Obchodně podnikatelská fakulta

Úsek tajemníka

Technicko-provozní oddělení