Telefonní kontakty

01

+420 596 398 318

Místnost

01

A-A208

doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D., MBA

Email: nevima@opf.slu.cz

Katedra ekonomie a veřejné správy

Slezská univerzita
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Univerzitní náměstí 1934/3
733 40  Karviná


Pracoviště

01

Katedra ekonomie a veřejné správy

docent

Obchodně podnikatelská fakulta

Katedra ekonomie a veřejné správy