Telefonní kontakty

01

+420 596 398 204

Místnost

Milan Gajdacs

Email: gajdacs@opf.slu.cz

Pracoviště

01

Technicko-provozní oddělení

Údržbář

Obchodně podnikatelská fakulta

Úsek tajemníka

Technicko-provozní oddělení