Ing. Dagmar Kazíková

Email: kazikova@opf.slu.cz

Pracoviště

01

Ekonomické oddělení

Vedoucí oddělení

Obchodně podnikatelská fakulta

Úsek tajemníka

Ekonomické oddělení

Telefonní kontakty

01

+420 596 398 228