Telefonní kontakty

01

+420 596 398 207

Místnost

01

A-A124

Iveta Vojteková

Email: vojtekova@opf.slu.cz

Pracoviště

01

Úsek tajemníka

Pracovník podatelny

Obchodně podnikatelská fakulta

Děkanát

Úsek tajemníka