Telefonní kontakty

01

+420 596 398 643

Místnost

01

B-B204

doc. Ing. Jarmila Duháček Šebestová, Ph.D.

Email: sebestova@opf.slu.cz

Pracoviště

01

Katedra podnikové ekonomiky a managementu

docent

Obchodně podnikatelská fakulta

Katedra podnikové ekonomiky a managementu