Telefonní kontakty

01

+420 596 398 315

Místnost

01

B-B303

Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D.

Email: matusinska@opf.slu.cz

Pracoviště

01

Katedra podnikové ekonomiky a managementu

odborný asistent

Obchodně podnikatelská fakulta

Katedra podnikové ekonomiky a managementu