Telefonní kontakty

01

+420 596 398 323

Místnost

01

A-A307

02

B-B306

doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.

Email: sperka@opf.slu.cz

Publikační činnost

Osobní publikační profily | Personal publication profiles:

ORCID, Scopus, Publons, Google Scholar, ResearchGate