Mgr. Lenka Přečková, Ph.D.

Email: preckova@opf.slu.cz

Pracoviště

01

Katedra financí a účetnictví

odborný asistent

Obchodně podnikatelská fakulta

Katedra financí a účetnictví

Telefonní kontakty

01

+420 596 398 316

Místnost

01

A-A338