Telefonní kontakty

01

+420 596 398 622

Místnost

01

B-B303

Ing. Žaneta Rylková, Ph.D.

Email: rylkova@opf.slu.cz

Pracoviště

01

Katedra podnikové ekonomiky a managementu

odborný asistent

Obchodně podnikatelská fakulta

Katedra podnikové ekonomiky a managementu