Telefonní kontakty

01

+420 596 398 306

Místnost

01

A-A303

Ing. Dagmar Labudková

Email: labudkova@opf.slu.cz

Pracoviště

01

Oddělení rozvoje a vnějších vztahů

Referent pro vnější vztahy

Obchodně podnikatelská fakulta

Úsek proděkana pro rozvoj a vnější vztahy

Oddělení rozvoje a vnějších vztahů