Bc. Jana Cyroňová

Email: cyronova@opf.slu.cz

Pracoviště

01

Oddělení personalistiky a mezd

Personalista

Úsek kvestora

Oddělení personalistiky a mezd

Telefonní kontakty

01

+420 596 398 214