Telefonní kontakty

01

+420 596 398 631

Místnost

01

B-B302

Ing. Martin Klepek, Ph.D.

Email: klepek@opf.slu.cz

Pracoviště

01

Katedra podnikové ekonomiky a managementu

odborný asistent

Obchodně podnikatelská fakulta

Katedra podnikové ekonomiky a managementu