Telefonní kontakty

01

+420 596 398 631

Místnost

01

A-A301

doc. Ing. Martin Klepek, Ph.D.

Email: klepek@opf.slu.cz

Pracoviště

01

Katedra podnikové ekonomiky a managementu

docent

Obchodně podnikatelská fakulta

Katedra podnikové ekonomiky a managementu