Telefonní kontakty

01

+420 596 398 327

Místnost

01

A-A426

Ing. Jakub Ježíšek

Email: jezisek@opf.slu.cz

Pracoviště

01

Ústav informačních technologií

Vedoucí oddělení

Obchodně podnikatelská fakulta

Ústav informačních technologií