prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

Email: stavarek@opf.slu.cz

Profil na webových stránkách katedry


Pracoviště

01

Katedra financí a účetnictví

profesor

Obchodně podnikatelská fakulta

Katedra financí a účetnictví

Telefonní kontakty

01

+420 596 398 213

Místnost

01

A-A307