Telefonní kontakty

01

+420 596 398 663

Místnost

01

B-B204

Ing. Pavel Adámek, Ph.D.

Email: adamek@opf.slu.cz

Pracoviště

01

Katedra podnikové ekonomiky a managementu

odborný asistent

Obchodně podnikatelská fakulta

Katedra podnikové ekonomiky a managementu